Đóng

Sản phẩm

29541559_377030039439331_8682279411403628170_n

Lưới Thái Lan Anet 70%

Lưới có độ che nắng cao ( chắn được 70% ánh sáng, không cho lọt qua). Lưới được sản xuất […]

03/07/2018

35296106_410358896106445_4168502658279145472_n

Lưới Thái Lan Anet 80%

Lưới có độ che nắng cao ( chắn được 80% ánh sáng, không cho lọt qua). Lưới được sản xuất […]

03/07/2018

dd

Lưới nuôi cá lồng

Hiện chúng tôi có bán 2 loại lưới nuôi cá lồng: một loại lưới có gút và một lưới không […]

15/06/2018

dd

Lưới chắn công trình

Lưới chắn công trình có mầu xanh, đen hoặc mầu trắng, Lưới thường được đan theo hình mắt cáo (Ziczac). […]

15/06/2018