Đóng

Sản phẩm khác Xem thêm

Màng nilon

Dùng để lợp phần nóc nhà thay cho lưới

Xem thêm
Thanh nẹp

Dùng để nẹp xung quanh nhà lưới thay cho việc buốc dây

Xem thêm
Lưới cước chằng mái

Dùng lưới cước chằng để ngăn gió lốc, tăng sức bền

Xem thêm

Các Trang website của Công Ty

nongnghiepcao.com

Trang chuyên về vòi tưới phun, tưới cảnh quan

Tưới phun mưa
mangnilon.com

Màng nhà kính, màng nilon, và các thiết bị phụ kiện đi kèm

màng nhà kính
tuoinhogiotmd.com

Bao gồm các thiết bị liên quan đến hệ thống tưới nhỏ giọt: Như dây tưới nhỏ giọt, lọc, đầu nối vv...

tưới nhỏ giot